بزرگترین سایت فروش محصولات خورشیدی

نور خورشید یا همان انرژی خورشیدی، می تواند برای گرم کردن و روشنایی خانه ها و سایر ساختمان ها، برای تولید الکتریسیته، برای آب گرم کردن، سرد کردن های خورشیدی و انواع کاربردهای اقتصادی و صنعتی مستقیماً استفاده شودسلول خورشیدی عبارت از قطعات نیمه رسانایی هستندکه انرژی تابشی خورشید رابه انرژی الکتریکی تبدیل میکنند. شرکت پاک تن انرژی محصولات خورشیدی را در فروشگاه خورشیدی ارایه می کند

تکنولوژی

استراتژی

خلاقیت

امنیت

نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه

 • نیروگاه خورشیدی
  ۵ کیلووات
 • 25میلیون تومان
 • فروشگاه
 • نیروگاه خورشیدی
  ۱۰۰ کیلووات
 • 490میلیون تومان
 • فروشگاه
 • نیروگاه خورشیدی
  ۱ مگاوات
 • 4میلیارد تومان
 • فروشگاه

نیروگاه خورشیدی منفصل از شبکه

 • نیروگاه خورشیدی
  ۱ کیلووات
 • ۹ میلیون تومان
 • فروشگاه
 • نیروگاه خورشیدی
  ۵ کیلووات
 • ۳۶میلیون تومان
 • فروشگاه
 • نیروگاه خورشیدی
  ۱۰ کیلووات
 • ۷۰میلیون تومان
 • فروشگاه
(5 خط) 32906082-025

در حال حاضر انرژی برق در دنیا به مقدار زیادی بر ذغال سنگ، نفت و گاز طبیعی تکیه دارد. سوخت های فسیلی تجدید ناپذیرند، آنها بر منابع محدود که رفته رفته به پایان می رسند، بسیار گران می شوند و بطور محیطی خسارات زیادی برای بازیافت خواهند داشت، بنا شده اند. در مقابل تجدید پذیر انرژی مانند باد و انرژی خورشیدی، پیوسته جایگزین می شود و هیچ گاه به پایان نمی رسند. اغلب انرژی های تجدید پذیر به دو صورت مستقیم یا غیر مستقیم از خورشید ناشی می شوند.